USŁUGI KOMPUTEROWE

JEDNORAZOWY serwis oprogramowania i sprzętu w biurze firmy PELG 60 zł/godz.
BIZNES serwis oprogramowania i sprzętu u klienta Umowa 150 zł/mies. + 50 zł/godz. za zrealizowane usługi 
w wymiarze ponad 3 godziny w mies. zawarte w umowie
BIZNES WAŻNY serwis oprogramowania i sprzętu zdalnie oraz u klienta Umowa 300 zł/mies. + 50 zł/godz. za zrealizowane usługi w wymiarze ponad 6 godzin w mies. zawarte w umowie
BIZNES KRYTYCZNY serwis oprogramowania i sprzętu zdalnie oraz u klienta
Umowy negocjowane indywidualnie
USŁUGIwdrożeniowe lub szkoleniowe
70 zł/godz.


USŁUGI URZĄDZEŃ FISKALNYCH

BIZNESPrzegląd urządzenia fiskalnego (wymagane ustawą sprawdzenie poprawności działania kasy) w siedzibie firmy PELG60 zł/szt.
BIZNES WAŻNYPrzegląd urządzenia fiskalnego (wymagane ustawą sprawdzenie poprawności działania kasy) +SERWIS :
– zgłoszenia serwisu, napraw realizowane w pierwszej kolejności
– przegląd w siedzibie klienta
– zmiana czasu 2x w ciągu roku – gratis
– usługi programowania – gratis
100 zł/szt.
Programowanie kodów PLU0,20 zł/szt.(przy zakupie nowej kasy do 100 szt.gratis)
Programowanie nagłówka wydruku30 zł (przy zakupie nowej kasy gratis)
Programowanie czasu na urządzeniu fiskalnym20 zł (przy zakupie nowej kasy gratis)
Programowanie stawek VAT20 zł (przy zakupie nowej kasy gratis)
Odczyt końcowy pamięci fiskalnej urządzenia100zł/szt. (przy zakupie kolejnego urz±dzenia gratis)TERMIN REALIZACJI ZGŁOSZEŃ

JEDNORAZOWYZlecenia realizowane w miarę wolnego czasu.
BIZNESZlecenia realizowane w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym
BIZNES WAŻNYZlecenia realizowane – zdalnie do 2 godzin, wizyta do 6 godzin
BIZNES KRYTYCZNYZdalnie niezwłocznie (w terminie dogodnym dla klienta), wizyta do 2 godzinUwagi :

1. Klienci kategoria BIZNES WAŻNY oraz BIZNES KRYTYCZNY – otrzymują możliwość składania zleceń przez internet. (System umożliwia przeglądanie własnych zleceń oraz statusu ich realizacji)
2. Klienci kategoria BIZNES WAŻNY oraz BIZNES KRYTYCZNY – otrzymują możliwość realizacji zleceń zdalne poprzez podłączenie się pracownika firmy PELG do komputera klienta
3. Klienci kategoria BIZNES WAŻNY oraz BIZNES KRYTYCZNY – na USŁUGI URZĄDZEŃ FISKALNYCH
4. Dla lokalizacji oddalonych powyżej 10 km od Gorlic do podanych cen należy doliczyć koszty dojazdu w wysokości 0,70 zł./km.
5. Podane ceny są cenami netto i nie obejmują podatku VAT